Huurvoorwaarden

Wij verhuren alleen in onze woonomgeving tot ongeveer 30 km vanaf St-hubert. Onze prijzen zijn gebaseerd incl. wegbrengen en ophalen binnen 15 km indien buiten 15 km rekenen wij €0.30 per km. De afstand is 4x het traject welke wij aanhouden via ons routesysteem.

Onze producten worden alleen afgegeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs waarvan wij het nummer zullen noteren. De huur en de borgkosten dienen contant te worden voldaan.

Onze springkussens zijn bedoeld voor kinderen vanaf 3 tot 12 jaar (stormbaan ook volwassenen). De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke ontstaat aan het gehuurde gedurende de huurtijd. Alle kosten vanwege diefstal of vermissing zijn volledig voor rekening van huurder.

Ingeval van storm, sterke wind, of slecht weer dient U de attractie buiten gebruik te stellen en de blower droog te houden. Huurder kan op geen enkele wijze de verhuurder of haar rechtspersonen, aansprakelijk stellen voor letsel welke tijdens het gebruik van onze attracties ontstaan aan personen, of goederen. Deze attracties dienen onder begeleiding te blijven van huurder welke invloed kan uitoefenen op onjuist gebruik. Bij slecht weer kosteloos annuleren.

Als U gereserveerd heeft kunt U tot uiterlijk 24 uur van tevoren annuleren. Bij niet tijdig annuleren wordt 50% berekend.

0 Responses to “Huurvoorwaarden”


Comments are currently closed.